Evaluering

Evalueringskulturen på Hjemly

Værdigrundlaget for Hjemly Fri – og efterskole udtrykkes således:

I samspillet mellem fællesskab og individualitet vil vi en skole, der bygger på:

 • et positivt menneskesyn
 • livsglæde
 • ligeværd
 • tro på fremtidens muligheder.
Vi tilstræber at skabe rammer:
 • der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling
 • hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger
 • der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden
 • for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv
 • der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer

Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en skole, hvis formåen gennem tradition og fornyelse er at give eleverne:

 • faglig kompetence
 • social kompetence
 • meningskompetence
 • forandringskompetence

Vi anser det endvidere for væsentligt, at eleverne får oplevelser, der udvikler deres interesse for den verden, vi er en del af.

Evalueringen tager udgangspunkt i vores syn på barnet.
 • børn har forskellige kompetencer og vokser op i forskellige sociale miljøer
 • børn udvikler sig i forskellige tempi afhængig af deres personlige udviklingstrin og modenhed
 • børn udvikler sig individuelt og i samvær med andre
Evaluering.

Vi definerer evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag, med henblik på at iagttage og vurdere et fokusområde fra skolehverdagen eller undervisningsforløb i forhold til en målsætning med henblik på et fremadrettet pædagogisk arbejde.

 

Hjemly Friskole

Assensvej 152-154
5750 Ringe

Kontaktinfo

Tlf. 62641024
hjemly@hjemly.dk