Bestyrelse

Bestyrelsen på Hjemly

Formand: Peter Storkholm
Næstformand: Rene Gunvig
Best. medlem: Morten Dahl Skovdam
Best. medlem:
 Nicolas Schønnemann Thygesen
Best. medlem: Maria Schmidt Larsen
Best. medlem: Thomas Gjesing
Best. medlem: Anders Pedersen
Best. Medlem: Christian Nielsen
Best. Medlem: Ditte Midtgaard-Scgmidt

Deltagere:

Direktør: Brian Bastiansen
Friskoleleder: Anne Tingager
Efterskoleleder: Maria Have Christensen
Børnehave- og SFO-leder: Jens Erik Laulund Skotte
Forretningsfører: Stine Eden
Medarbejderrepræsentant for Hjemly: Peder Kjersgaard Nielsen

Hjemly Friskole

Assensvej 152-154
5750 Ringe

Kontaktinfo

Tlf. 62641024
hjemly@hjemly.dk