INDSKOLING OG SFO

SKOLETID, DRAGETID OG SFO

På Hjemly Friskole er 0.-3. klasse vores indskoling. Fra kl. 08.05-08.20 har vi modtagetid i klassen, hvor eleverne modtages af en voksen, efterhånden som de møder ind. Det giver børnene en stille og rolig start på skoledagen. Kl. 08.20 går alle klasser til morgensang, og kl. 08.30 starter skoledagen.  Fra kl. 13.15-15.00. har vi ”Dragetid”. Her vælger børnene sig ind på et værksted, hvor de fordyber sig, eksperimenterer, leger, nyder fællesskabet og lærer nye ting. Børnene vælger selv, hvilket værksted, de ønsker at deltage i. Værkstederne er blandt andet musik-værksted, krea-værksted, brætspils-cafe, fri leg, lektiecafe, sport og leg, træværksted og udeliv. Mange af værkstederne foregår på vores naturlegeplads og i vores egen Hjemly-skov.

Når skoledagen er slut kl. 15.00, er der mulighed for tilvalg af SFO eftermiddagsmodul mandag-torsdag fra kl. 15.00-16.30, og fredag fra kl. 15.00-16.00.

Vi tilbyder også morgen SFO fra kl. 06.15-08.05.

 

TAKSTER:

Læs mere om vores takster og skolepenge her:

Hjemly Friskole

Assensvej 152-154
5750 Ringe

Kontaktinfo

Tlf. 62641024
hjemly@hjemly.dk